MANIFESTO ZA BIH BEZ DUHANSKOG DIMA

 
Mi organizacije civilnog društva, institucije, obrazovne ustanove, privatni biznisi, mediji i druge zainteresovane strane posvećene razvoju bh. društva, smatramo da je zdravo građanstvo ključ za istinski razvoj zajednice.
 

Prepoznajemo da:

 
- Jedan od najvećih faktora rizika i uzroka smrtnosti u svijetu je duhanski dim.
 
- Svake godine, duhan ubija gotovo 6 miliona ljudi u svijetu. Više od 8,300 ljudi u BiH godišnje umre od bolesti direktno povezanim sa duhanskim dimom.
 
- Pušenje i posredno pušenje predstavljaju ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi.
 
- Duhanski dim uzrokuje: 17 vrsta raka, moždani udar, bolesti srca i astmu.
 
- Ovisnost o duhanu doprinosi siromaštvu BiH. Stanovništvo u BiH dnevno za duhan troši u prosjeku 4,76 miliona KM.
 
- Duhanski dim zagađuje životnu sredinu. Više od 4.000 štetnih hemikalija se nalazi u dimu duhana.
 
-Pravo na čist zrak i zdravo okruženje je osnovno ljudsko pravo, a upravo je ono direktno ugroženo duhanskim dimom.
 

Apeliramo na vlasti BiH da ispunjavaju svoje obaveze preuzete raticiranjem Okvirne Konvencije za Kontrolu Duhana Svjetske Zdravstvene Organizacije te osiguraju poštivanje i zaštitu ljudskih prava kao što je određeno u UN-ovom Odboru za ekonomska, socijalna i ljudska prava (2011):

 
1. Poštivanje: Vlada ima obavezu izbjegavati razvoj legislativa koje negativno utječu na ljudska prava direktno ili indirektno, uključujući pravo na zdravlje, pravo na život i čistu okolinu, kao i pravo na pristup informacijama;
 
2. Zaštita: Vlada ima obavezu da zaštiti zdravstvene politike koje se odnose na kontrolu duhana i ljudska prava od komercijalnih i drugih interesa duhanske industrije;
 
3. Ispunjavanje: Vlada ima obavezu da usvoji i implementira strategije i politike koje garantiraju pravo na zdravu okolinu. Time bi se sadašnje i buduće generacije u BiH zaštitile od razornih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških posljedica konzumiranja duhana i izlaganja duhanskom dimu.
 

Obavezujemo se:

 
- Zagovarati za stvaranje ekasnog pravnog okvira, kako bi se smanjila prevalenca pušenja i
 zdravstvene nejednakosti, te se podigla javna svijest o šteti koju pušenje uzrokuje bh. zajednici.
 
- Pružati podršku vladi u poduzimanju akcija na svim nivoima kako bi se smanjila prevalenca pušenja i zdravstvena nejednakost u našoj zajednici.
 
- Štititi aktivnosti za kontrolu duhana od poslovnih i drugih interesa duhanske industrije kroz neprihvaćanje partnerstva, donacija, poklona i usluga, novčanih ili materijalnih nadoknada kao fiinansiranje istraživanja od strane duhanske industrije.
 
- Pratiti napredak kontrole duhana u BiH i obavještavati javnost o postignutim rezultatima i preprekama.
 

ŽELIMO OMOGUĆITI STANOVNOŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE ZAJEDNICU U KOJOJ ĆE SVAKA OSOBA IMATI PRAVO I MOGUĆNOST DA ŽIVI ZDRAV I KVALITETAN ŽIVOT.

 

 

Udruženje PROI implementira kampanju "Smeta Mi" u okviru Inicijative za kontrolu duhana. 

EUOvaj projekat finansira Evropska unija